Momentum

Baggrund:
Momentum-indikatoren angiver, hvor meget kursen har ændret sig over en given periode. I denne beskrivelse er kursen brugt, men oftest benyttes også omsætningen. Generelt set bør volumenbaserede momentumindikatorer kun benyttes i markeder, der er mere effektive end det danske, dog kan de nok bruges på de 10-12 mest omsatte KFX-papirer uden problemer, såfremt størstedelen af disse aktier er frit omsættelige.
Momentum er iøvrigt også en fællesbetegnelse for den type af indikatorer, der måler “hastigheden” på en kurs, bl.a. RSI, MACD, RoC osv.

Beregning:
Beregningen af Momentum er meget simpel, idet den blot angiver differencen mellem 2 kurser.
Skal man beregne et kursmomentum over f.eks. 12 dage, fratrækkes kursen i dag blot kursen for 12 dage siden. Resultatet bliver en kurve, der oscillerer omkring en nul-linie.
I de fleste tilfælde fluktuerer kurven meget, hvorfor man normalt udglatter den vha. et simpelt glidende gennemsnit. Som tommelfingerregel benyttes ca. 30-50% af periodelængden på indikatoren, dvs. hvis du beregner et 12-dages Momentum, så skal det udglattes med mindst et SMA(4) og højst et SMA(6).
Købs- og salgssignaler udløses når kurven krydser nul-linien, men mange benytter også en ændring i retningen på kurven : Ændrer kurven retning fra opad- til nedadgående betyder det “sælg” og omvendt ved “køb”.
Som ved andre typer af momentum-indikatorer (f.eks. RoC og RSI), kan man også se divergenser i disse charts, dvs. hvis kursen laver stadig højere toppe, medens indikatoren begynder at lave faldende toppe, eller hvis kursen laver stadig lavere bunde, medens indikatoren laver stigende bunde, er det som regel tegn på en snarlig vending i trenden.
Momentum-indikatoren er principielt identisk med Rate-of-Change (RoC), der blot viser den procentvise ændring i kurs eller omsætning.

Eksempel:
GN Store Nord’s Momentum-graf nedenfor er forsynet med et antal forskellige købs- og salgssignaler: Det første salg er indtegnet omkring d. 14-07-2000 ca. ved kurs 198, og er baseret på en vending i Momentum-kurven fra op til ned.
Det efterfølgende købssignal omkring d. 14-08-2000 angiver et brud op gennem nul-linien ved kurs 190. Kursen fortsætter herefter mod ca. 240.
I løbet af september opstår en negativ divergens (de grå linier) – en divergens der i øvrigt går igen i de fleste momentum-baserede charts – og i starten af oktober er salgssignalet konfirmeret med brud af nul-linien.

Figur 1