Japanese Candlestick

Hent denne artikel  (pdf-format) for en uddybende forklaring på Japanese Candlestick.

Oversigt over almindelige mønstre

Nedenstående oversigt over de mest almindelige Candlestick-mønstre er en sammenskrivning af forskellige ressourcer på nettet, samt Steve Nisons bøger om emnet.
Til nogle mønstre har jeg angivet en formel til Excel (dansk), der kan bruges til at identificere mønsteret. Referencen for disse formler finder du nederst på siden.
Du er velkommen til at komme med rettelser, forslag til flere mønstre, spørgsmål eller blot nogle gode henvisninger.

 

Grundmønstre og neutrale mønstre

Doji
Denne type candle indikerer ubeslutsomhed, hvor aktien er åbnet og lukket i samme kurs, men i øvrigt er handlet både højere og lavere i løbet af dagen. En Doji optræder i mange candlestick-mønstre, og betydningen afhænger i høj grad af de foregående candles, samt evt. af en efterfølgende bekræftelse.

Dragonfly Doji
Denne candle indikerer som regel en vending, men kræver i alle tilfælde en bekræftelse. Åben- og lukkekurs er ens, men i løbet af dagen har aktien været handlet langt ned, så den nedre skygge er meget længere end den øvre.
Optræder den efter en lang optrend, en lang hvid candle eller ved en modstand, er det sandsynligt at vendingen fra op til ned bekræftes dagen efter. Hvis den optræder efter en lang nedtrend, efter en lang sort candle eller ved et støtteområde, er det sandsynligt, at en vending fra ned til op bekræftes dagen efter.

Gravestone Doji
En af de mest berømte/berygtede candles, der ofte signalerer en vending. Åben- og lukkekursen ligger på niveau med dagens laveste kurs, medens aktien har været handlet kraftigt op igennem dagen – et mislykket rally.
Mønsteret er det modsatte af en Dragonfly Doji, og indikerer ofte vending fra et yderpunkt, specielt når det efterfølgende bekræftes af en Bullish eller Bearish Engulfing.
Efter en lang nedtrend, en sort candle eller ved et støtteområde, er der sandsynlighed for en bullish reaktion opad. Ligeledes er sandsynligheden høj for et bearish reversal, hvis den optræder efter en hvid candle, en lang optrend eller ved et modstandsområde. I alle tilfælde kræver den en efterfølgende bekræftelse.

Long-legged Doji
Denne candle med de 2 meget lange skygger er et vigtigt vendingssignal, specielt fra op til ned.
Åben- og lukkekurs skal være (næsten) ens, og længden på de øvre og nedre skygger afviger højst ca. 10-15% fra hinanden.
Mønsteret antyder ubeslutsomhed i markedet, men som vendingssignal bør den bekræftes den efterfølgende dag.

Doji Star
Når en Doji er placeret enten over kroppen på en hvid candle, eller under kroppen på en sort candle, kaldes det en Doji Star, og indikerer en kommende vending.
Mønsteret kræver dog en efterfølgende bekræftelse – se f.eks. mønstrene Evening Doji Star og Morning Doji Star.

Long Black Line
Denne ene candle er normalt meget bearish. Den viser et kraftigt kursfald henover dagen, og har typisk meget små skygger – sælgerne har haft overtaget!
Afvent evt. luk dagen efter, da den i nogle tilfælde kan udvikle sig til en Harami, Harami Cross, Homing Pigeon el.lign.

Long White Line
En bullish candle, der dog ikke kan stå alene. Den viser en kraftig kursstigning henover dagen, og har typisk meget små skygger – køberne har haft overtaget!
Afvent evt. luk dagen efter, da den i nogle tilfælde kan udvikle sig til en Harami, Harami Cross, Evening Star el.lign.

Spinning Top
En Spinning Top er opbygget af en lille krop, samt en øvre og nedre skygge, der hver især er længere end kroppen.
Hvis en hvid Spinning Top optræder efter en længere stigning, eller efter en Long White Line, kan det være tegn på svaghed, og et ophold i trenden (evt. en trendvending) kan være på vej.
Hvis en sort Spinning Top optræder efter et længere fald, eller efter en Long Black Line, kan det være tegn på styrke, og en trendvending fra ned til op kan være resultatet.
Pålideligheden af denne candle er dog ikke specielt høj, hvorfor den bør ses i sammenhæng med andre candles.

Harami Cross
Dette mønster antyder et fald i aktiens momentum. Mønsteret er principielt det samme som Harami, men her en den seneste candle blot en Doji. Denne candle omsluttes fuldstændig af kroppen for forrige dags candle.
Et Harami Cross kan være enten bearish eller bullish (se nedenfor).

Harami
Dette mønster antyder et fald i aktiens momentum. Det optræder når en candle’s high og low omsluttes fuldstændig af kroppen for den foregående dags candle.
Harami kan optræde som enten bearish eller bullish (se nedenfor).

Marubozo
Denne type candle er kendetegnet ved en lang krop uden skygger, dvs. kursen er steget (White Marubozu) eller faldet (Black Marubozu) konstant gennem dagen.
Som med andre enkeltstående candles er pålideligheden ikke særlig høj – den bør altid ses i kombination med foregående dags candles, hvorfor en White Marubozu kan tolkes som enten et bullish fortsættelsesmønster, eller som et bearish vendingsmønster. Det modsatte gør sig naturligvis gældende med en Black Marubozo.

Bullish mønstre

Bullish Engulfing Lines
Dette mønster er meget bullish, når det optræder efter en nedgang, og kan derfor karakteriseres som et vendingsmønster. Det består af en stor, hvid candle, hvis krop fuldstændig dækker forrige dags sorte candle. Jo større den hvide candle er, jo kraftigere er signalet. Stigende volumen ifm. den hvide candle forstærker ligeledes signalet.

Piercing Line
En lang sort candle efterfulgt af en lang hvid candle, der lukker over halvvejs oppe på den sorte candles krop. Jo højere oppe, jo kraftigere signal (indtil det bliver til et Bullish Engulfing mønster).

Bullish Harami
En Bullish Harami er faktisk blot et spejlbillede af en Bearish Harami, altså hvor den seneste hvide candle helt dækkes af den foregående dags sorte candles krop.
En efterfølgende lukkekurs højere end Harami’ens luk bekræfter en trendvending.

Bullish Harami Cross
Et Bullish Harami Cross består af en Doji, der omsluttes helt af forrige dags sorte candle. Mønsteret angiver normalt slutningen på en nedtrend.

Morning Doji Star
Et klassisk og meget pålideligt vendingsmønster, der starter med en lang sort candle, hvor sælgerne har overtaget. Dagen efter ser vi en Doji, der ligger lavere end den sorte candle.
Dette indikerer, at sælgerne ikke er villige til at gå længere, og at der er en mulig vending på vej.
Når der den tredie dag så viser sig en hvid candle, der lukker mindst halvvejs inde i den sorte candles krop, er vendingen konfirmeret.

Abandoned Baby
Dette vendingsmønster minder meget om en Morning Doji Star, men Doji’en ligger her helt fri af de andre 2 candles skygger.
Det er et sjældent, men meget pålideligt mønster – jo større krop på den sorte candle, jo bedre!

Three White Soldiers
Dette mønster indikerer en stærk vending i markedet fra bearish til bullish.
Det består af 3 hvide candles, der hver især åbner indenfor den foregående candles krop, og som lukker på en ny high.
Signalet forstærkes, hvis åbningen på 2. og 3. dagen ligger i den øverste halvdel af den foregående dags krop.
Hvis de 3 hvide candles er meget lange (relativt til de omkringliggende), kan mønsteret antyde et overkøbt marked, og dermed være falsk.

Rising Three Methods
Dette er et fortsættelsesmønster, og optræder således som en pause i en stigende trend.
Mønsteret indledes med en lang hvid candle, og efterfølges af 3 mindre candles, der alle kan placeres indenfor den første candles High og Low.
Signalet forstærkes marginalt, hvis de 3 små candles kan placeres indenfor den første candles Open og Close.
Farven på de 3 midterste candles er normalt sort, men dette har mindre betydning.
Mønsteret afsluttes med en hvid candle, der åbner over forrige dags Close, og lukker i ny High blandt de 5 candles.

Hammer
En Hammer-candle identificeres ved, at der er relativ lille forskel mellem åben-, high- og lukkekurs, medens dagens low ligger signifikant lavere (mindst 2 gange kroppens længde, gerne mere). Kroppen kan være enten sort eller hvid.
Som udgangspunkt er en Hammer et bullish vendingsmønster, men den bør bekræftes den efterfølgende dag ved enten en stor hvid candle, stigende volumen eller et gap opad.

Inverted Hammer
Et vendingsmønster med en knap så høj pålidelighed.
Markedet er i nedtrend, og der optræder en sort candle med en relativ stor krop dagen forinden. Selve signalet udgøres af en candle med en øvre skygge, der er mindst dobbelt så høj som selve kroppen. Farven på denne sidste candle er ikke afgørende.
Mønsteret indikerer, at der i løbet af dagen har været et kraftigt rally opad, men farten tog af hen imod slutningen.
Signalet kræver en bekræftelse i form af en hvid candle, der åbner indenfor eller højere end den sidste candles skygge.

Morning Star
Dette mønster er et rimeligt pålideligt vendingsmønster i en nedtrend, og består af 3 candles.
Først en lang sort candle, dernæst en Star, hvis High ikke når op til forrige dags Low, og til sidst en hvid candle, der lukker halvvejs eller højere oppe på den første candles krop.
Den midterste Star-candles farve er ikke afgørende, ligesom der kan optræde flere Stars efter hinanden (det er dog sjældent).

Bullish Tri Star
Et rimeligt pålideligt vendingsmønster i en nedtrend.
Mønsteret består af 3 Dojis, hvor den midterste Dojis High ligger lavere end de 2 øvriges Low.
For fuld pålidelighed kræves en hvid candle på fjerdedagen.

Bullish Belt Hold
Dette mønster består egentlig kun af en enkelt candle, nemlig en hvid Marubozu, der optræder i en nedtrend.
Markedet åbner således på en ekstremt lavpunkt, men arbejder sig opad i løbet af dagen, og ender tæt på dagens højeste, dog uden at overgå forrige dags Low (deraf den grå candle på tegningen).
Hvis den efterfølgende dag viser en hvid candle, et gap opad eller bare et Close højere end forrige dag, er signalet bekræftet.
Signalet er et tegn på kraftig short covering, og kan føre til kortsigtede, kraftige stigninger.

Upside Tasuki Gap
I dette mønster ser vi 2 lange hvide candles, med et gap imellem dem, i en optrend.
Den tredie dag kommer en sort candle (gevinsthjemtagning), der næsten – men ikke helt – lukker gap’et mellem de 2 første candles.
Mønsteret er relativt sjældent, og ikke specielt pålideligt, men kan ofte være et godt entrypoint i en stigende aktie.

Homing Pigeon
Markedet er i nedtrend, forrige dags candle er lang og sort.
Dagens candle er ligeledes sort, men dens High og Low bliver indenfor den forrige dags candles krop.
Mønsteret viser ubeslutsomhed ift. den igangværende nedtrend, men tyder ikke altid på en decideret trendvending.
Det mest sandsynlige resultat af dette mønster er et fladt marked efterfølgende.

Bearish mønstre

Bearish Engulfing Lines
Dette mønster er meget bearish, når det optræder efter en opgang, og kan derfor karakteriseres som et vendingsmønster. Det består af en stor, sort candle, hvis krop fuldstændig dækker forrige dags hvide candle. Jo større den sorte candle er, jo kraftigere er signalet. Stigende volumen ifm. den sorte candle forstærker ligeledes signalet.

Dark Cloud Cover
Et bearish mønster, især hvis det optræder efter nogle dage med kraftige stigninger. Mønsteret er bygget op af en sort candle, der åbner højere end den foregående hvide candles high. Lukkekursen for den sorte candle skal ligge lavere end midten af den hvide candle. Jo længere under midten, jo kraftigere er signalet (indtil det bliver til et Bearish Engulfing mønster).

Bearish Harami
En Bearish Harami optræder i en optrend, hvor hele den sorte candle “opsluges” af den foregående dags hvide candles krop.
En efterfølgende lukkekurs lavere end Harami’ens luk bekræfter en trendvending.

Bearish Harami Cross
Et Bearish Harami Cross består af en Doji, der omsluttes helt af forrige dags hvide candle. Mønsteret angiver normalt afslutningen på en optrend.

Evening Doji Star
Dette er et meget pålideligt mønster, der antyder en vending i en optrend.
Dette topmønster består af en lang hvid candle, efterfulgt af en Doji, hvis Low ligger over forrige dags High.
På trediedagen ses en sort candle, der slutter over halvvejs nede på den hvide candle.
I sjældne tilfælde kan antallet af Doji’s være 2 eller 3.

Three Black Crows
Et kraftigt vendingsmønster med en meget høj pålidelighed.
Mønsteret optræder i toppen af en optrend, og indikerer en kraftig vending. Det består af tre lange sorte candles, der minder om nedadgående trappetrin. Hver dags Close er lavere end foregående dags Low, og hver dag åbner inde i foregående dags krop.
Hvis de to sidste dage åbner under foregående dags midte, er signalet kraftigst.
Ekstra lange candles kan tyde på et oversolgt marked, og man bør i sådan en situation have en bekræftelse på 4.dagen i form af endnu en sort candle med en ny Low.

Falling Three Methods
Dette mønster er et fortsættelsesmønster med en rimelig høj pålidelighed.
En lang sort candle i en nedtrend efterfølges af 3 små candles, der kunne minde om en optrend. Farven på disse candles kan være hvid eller sort, men hovedreglen er, at jo flere hvide, jo sikrere signal.
De 3 midterste candles skal alle kunne rummes indenfor den første candles High og Low, og mønsteret afsluttes med en sort candle, der lukker på en ny Low, hvorefter nedtrenden fortsætter.

Shooting Star
Mønsteret indikerer en trendvending, omend pålideligheden ikke er så stor.
Første dags hvide candle efterfølges af en candle med en lang øvre skygge, mindst dobbelt så lang som kroppen, og ingen nedre skygge.
Low på 2.dagen er højere end Close på førstedagen.
Mønsteret bør bekræftes vha. en sort candle el.lign. på 3.dagen.

Evening Star
Dette mønster signalerer en potentiel top, bekræftet ved den seneste sorte candle. Star-candlen (den midterste) kan være hvid eller sort, og har ofte en meget lang øvre skygge. Den sorte candle skal lukke så langt nede på kroppen af den første candle som muligt – jo længere nede, jo kraftigere signal.
Signalet forstærkes tillige, hvis der mellem åbningskurserne for 2. og 3. candles er et gap – dette ses dog sjældent.

Hanging Man
Hanging Man-mønsteret er bearish, hvis det optræder efter en lang optrend, efter en stor hvid candle eller ved et modstandsområde. Kroppen kan være enten sort eller hvid.
På samme måde som med en Hammer, så kræver dette mønster en bekræftelse fra den efterfølgende dag, i form af f.eks. et gap nedad eller en stor sort candle under høj volumen.

Upside Gap Two Crows
Et bearish vendingsmønster med en rimelig god pålidelighed.
Første dags candle er hvid. Næste dag lukker med et gap op til en sort candle. Tredie dag består ligeledes af en sort candle, hvis Open ligger indenfor kroppen af 2. dags candle, og Close ligger indenfor kroppen af 1. dags candle.
Markedet udviser her en overdreven optimisme på 2.dagen, der endvidere bekræftes af yderligere kursfald på 3. dagen.

Bearish Belt Hold
Mønsteret er et vendingsmønster i en optrend, og består af en sort candle (Marubozu), der lukker i eller tæt på dagens Low. Der er ingen øvre skygge på Marubozu’en.
Markedet starter således med et gap opad, der i løbet af dagen bliver lukket, når nedtrenden tager over.
Mønsteret bør bekræftes den efterfølgende dag af en sort candle eller et gap nedad.

Downside Tasuki Gap
Dette er et fortsættelsesmønster i en nedtrend, der starter med 2 sorte candles med et gap imellem sig.
Den tredie dag ses en hvid candle, der åbner indenfor kroppen af foregående dags candle, men som ikke formår at lukket gap’et.
Mønsteret ses ret sjældent, og fejlfortolkes ofte. Det er bl.a. vigtigt, at kroppene på de 2 sidste candles ikke afviger væsentligt i størrelse.

Bearish Tri Star
Et rimeligt pålideligt – men sjældent – vendingsmønster i en optrend.
Mønsteret består af 3 Dojis, hvor den midterste Dojis Low ligger højere end de 2 øvriges High.
For fuld pålidelighed kræves en sort candle på fjerdedagen.

Referenceark til ovenstående Excel-formler:

A
B
C
D
E
F
G
H
1
Date Open High Low Close Height Color
2
21-apr-08 315,00 315,00 300,50 305,00 10,00 B
3
22-apr-08 312,50 316,50 312,50 315,00 2,50 W
4
23-apr-08 322,00 323,50 311,00 314,00 8,00 B
5
24-apr-08 336,00 340,00 317,00 321,00 15,00 B
6
25-apr-08 341,00 342,50 333,00 334,00 7,00 B
7
28-apr-08 346,00 348,00 342,00 346,00 0,00 N
X

Artiklens formler er sat op til at være placeret i cellen med X‘et.
Kolonne F (Height) indeholder den absolutte højde på selve kroppen, altså F2=ABS(B2-E2).
Kolonne G (Color) angiver kroppens farve (White|Black|None) vha. formlen G2=HVIS(B2>E2;”Black”;HVIS(E2>B2;”White”;”None”)).


Sidst ændret: 30-03-2010