Elder’s Force Index

Baggrund:
Denne indikator er beskrevet af Dr. Alexander Elder.
Den benyttes til at bestemme den bagvedliggende kraft (= momentum) ved en kursændring i en given retning, eller mere populært: Kampen mellem Bjørne og Tyre.

Forklaring:
Elder’s Force Index kombinerer den øjeblikkelige kursretning med mængden af omsatte papirer (= volumen).
Et stigende Force Index indikerer en stigende interesse for aktien i kursens retning, hvorimod et faldende Force Index antyder at kursen bevæger sig mod den primære trend.
Et mere populært udtryk for kurvens bevægelser er, at man kan se hvornår de “kloge” penge går ind og ud af en given aktie (hhv. stigende og faldende Force Index) !
Købs- og salgssignaler udløses enten ved passage af nul-linien, eller ved brud af et ekstra glidende gennemsnit som signallinie. Signaler givet af Force Index bør dog altid holdes op mod en anden indikator, f.eks. RSI.
Bemærk i øvrigt, at man normalt ikke angiver en værdi for Force Index, idet den typisk svinger over flere millioner fra negative til positive værdier.

Eksempel:
Nedenstående figur 1 viser Vestas Wind Systems (sort kurve), med et Force Index (grøn) og en signallinie (rød) indtegnet.
Ikke alle købs- og salgssignaler er angivet, idet de – som tidligere nævnt – afhænger kraftigt af trendstyrken.

Figur 1

Beregning:
Elder’s Force Index beregnes ved at multiplicere kursændringen for en periode med dagens omsætning i styk.
Normalt benyttes en enkelt eller 2 dage, men ved mere langsigtede analyser kan f.eks. 5, 9 eller 13 dage også bruges.
Denne kurve fluktuerer meget, hvorfor den efterfølgende udglattes med et EMA, typisk for en periode på 7-11 dage.
Nogle analytikere beregner et yderligere SMA på denne kurve, der så benyttes som signallinie.