Sammensatte modeller

Mere avancerede modeller, der kan bruges som – eller give inspiration til – dine investeringsstrategier. En del af disse modeller er udviklet af undertegnede, bl.a. inspireret af artikler i bladet “Stocks&Commodities;” eller bestilt af andre brugere.
Modeller til afprøvning af strategier finder også vej hertil.