Stochastic

Baggrund:
George C. Lane – der udviklede denne model – gik ud fra, at en akties slutkurs ligger tættere på en given periodes højeste kurs i et stigende marked, og tættere på en given periodes laveste kurser i et faldende marked.
Stochastic er en indikator af momentum-typen, og er ganske god til at fange trendvendinger i markedet.

Forklaring:
Stochastic er en oscillator, der bevæger sig mellem værdierne 0 og 100.
Den tegnes som 2 linier: En hurtig (kaldet %K eller fast), og en langsommere (kaldet %D eller slow).
I chartet angives f.eks. Stoch(10;4;5), hvilket betyder at man beregner Stochastic over en 10-dages periode med gennemsnittet af de 4 laveste og højeste kurser (=%K), og %D er et 5-dages glidende gennemsnit af %K (se nærmere under Beregning herunder).
Værdier over 80 antyder et overkøbt kursniveau, og værdier under 20 et oversolgt kursniveau, men læsningen af et Stochastic-chart indeholder lidt flere facetter. De oftest benyttede signaler for køb og salg er som følger:

  1. En vending over 80 (for en eller begge linier) er normalt et salgssignal, og en vending under 20 er oftest et købssignal.
  2. Når %K-linien bryder op gennem %D-linien betyder det køb, og når %K-linien falder ned gennem %D-linien betyder det sælg.
  3. Divergenser optræder ofte i et Stochastic-chart, dvs. når kursen laver stadigt stigende toppe, medens Stochastic begynder at falde, er det som regel et godt tegn på en snarlig trendvending. Det samme gør sig naturligvis gældende ved stadigt faldende bunde, hvor Stochastic så begynder at stige.
  4. Hvis %K-linien efter et brud af %D-linien atter tester %D-linien, men ikke bryder denne, er det god indikation for stabiliteten af den igangværende trendvending.

Eksempel:
Herunder ses Danske Bank med Stochastic(5;3;3) i bunden.
Den sorte linie er %K og den røde linie er %D.

 

Stoch(9;3;3)
Figur 1


Købs- og salgssignaler er angivet, hvor Stochastic vender hhv. under 20 og over 80. Et brud på %D-linien bekræfter signalet efterfølgende.

Beregning:
Beregningen af Stochastic foregår i flere tempi, så et eksempel er bedst til at vise udregningen:
Antag, at vi ønsker at beregne Stochastic(9;3;5).
Vi starter med at beregne %K, og hertil skal vi bruge aktiens 3 laveste og højeste kurser for de seneste 9 dage (jvf. de to første parametre til Stochastic), samt den seneste lukkekurs.
Beregn et simpelt gennemsnit af periodens laveste og højeste kurser, og indsæt dem i flg. formel :

%K = Lukkekurs – Gns. af laveste x 100

Gns. af højeste – Gns. af laveste

Herefter beregnes %D som et SMA(5) på %K.

Ved en hurtig Stochastic (=kortsigtet) tages kun den højeste og den laveste kurs for perioden, hvorfor de angivne “Gns. af laveste” og “Gns. af højeste” blot bliver til “Laveste” og “Højeste” kurs.


Sidst ændret: 25-04-2006