Charles Dow’s teori

Baggrund:
Charles H. Dow (1851-1902) arbejdede det meste af sit liv som journalist på forskellige aviser, og i perioden 1900 til 1902 publicerede han en række artikler i The Wall Street Journal, der dannede baggrund for den såkaldte Dow Teori. Teorien opfattes ofte som fadder til de fleste principper indenfor moderne teknisk analyse, hovedsagligt analyse af markedsindex.

Forklaring:
Dow’s teori består grundlæggende af 6 antagelser, der uddybes i det efterfølgende:

 1. En akties kurs har alle informationer indregnet.
  Når markedet lukker om eftermiddagen/aftenen, afspejles alle tilgængelige informationer i aktiens slutkurs. Såvel faktuel viden som følelser og forventninger til aktien blandt alle investorer er indregnet i kursen. Det er her vigtigt at forstå betydningen af slutkurser contra gennemsnitkurser, jvf. Dow Teoriens pkt. 2c.
 2. Markedet består af 3 bevægelser.
  På ethvert givet tidspunkt er 3 samtidige bevægelser igang i markedet:

  1. Den primære trend kan enten være bullish (stigende) eller bearish (faldende), og har ofte en varighed på et eller flere år. Hvis markedet over denne tidsperiode fortsat danner højere toppe og højere bunde, så er primærtrenden bullish, og hvis markedet danner lavere toppe og lavere bunde, så er primærtrenden bearish.
  2. Den sekundære trend har normalt en varighed på 1-3 måneder, og går imod den primære trend med mellem 1/3 og 2/3 af den seneste bevægelse (oftest 50%). Hvis f.eks. KFX er steget fra 310 til 340 i en del af sin primære trend, vil en sekundær nedadgående trend ende omkring 325.
  3. Mindre bevægelser varer oftest mellem 1 dag og op til ca. 3 uger. Disse mindre bevægelser er mange gange misvisende, især da de – i modsætning til de primære og sekundære trends – kan manipuleres af markedsdeltagere m.fl.
 3. En primær trend består af 3 faser.
  Første fase består af et voksende opkøb fra velinformerede investorer, der håber på en langsigtet stigning. Selskabets regnskaber er ofte ikke specielt gode, og mange investorer sælger mere eller mindre i nød, da aktien ikke længere er interessant.
  I anden fase begynder de positive udmeldinger fra selskabet at komme, og endnu flere investorer køber op.
  Når tredie fase sætter ind, er der tale om eufori på markedet. Den brede befolkning køber nu også ind, og alle vil have deres del af kagen.
 4. Omsætningen bekræfter trenden.
  I Dow Teorien benyttes omsætningen som regel kun til at bekræfte usikre perioder, da kursen er og bliver den væsentligste indikator.
  De normale forhold er, at omsætningen stiger når den primære eller sekundære trend vender til en stigning, og at omsætningen falder når det modsatte er tilfældet. Hvis omsætningen øges under et fald eller stagnerer under en stigning, er det et første varsel om, at en trendvending er ved at indtræffe.
 5. Industri- og Transport-indexet skal bekræfte hinanden.
  Et af de essentielle principper i Dow Teorien er, at Dow Jones Industrial Average (DJI) og Dow Jones Transportation Average (DJT) skal bekræfte hinanden, dvs. de skal begge give signal om en trendvending før signalet kan betragtes som validt. F.eks. skal begge index danne en højere top, før en nedtrend kan siges at være vendt til op.
  (Personligt lader jeg et større index bekræfte en akties vending, f.eks. KFX mod Danisco. Dermed undgår jeg også at fokusere på een aktie alene, uden samtidig at betragte markedet generelt. /PK).
 6. En trend er intakt, indtil den giver signal om vending.
  En optrend er defineret ud fra en serie af stigende toppe og bunde. Når en bund falder under den foregående bund, og den næste top ikke formår at overstige den foregående top, er trendvendingen sat ind (det modsatte er tilfældet i et nedtrend-marked).